SONNSJÖarkitektkontor
Föreningsgatan 2

+46709600554
info@sonnsjo.se

.

Sonnsjö Arkitektkontor is a Göteborg based architectural studio with extensive experience, spanning from public buildings, residential buildnings and planning to minor private houses and interior projects.

Sonnsjö Arkitektkontor är ett Göteborgsbaserat kontor med bred erfarenhet som sträcker sig från större publika byggnader och planarbete till bostäder och inredning.

Vi stimuleras av sammanhang där förutsättningar och program utmanar och där kraven på arkitekturen är höga.

Vi arbetar pragmatiskt utifrån en stark idégrund och intresserar oss för det konkreta utförandet. Vi ser materialval och detaljutförande som en förlängning av de grundläggande idéerna och följer gärna projektet från inledande skisser, genom projektering till slutligt utförande på plats.